Allmänt om fallskydd

    

Runt alla lekredskap skall ska det finnas en islagsyta/fallyta på minst 1,5 meter. Exakt hur stort islagsytan/fallutrymmets utbredning och stötdämpande förmåga ska vara beror på lekredskapets fallhöjd.

  Några exempel på material som är lämpliga som stötabsorberande underlag i fallytan är strid tvättad sand. Träflis har också en mycket god stötabsorberande förmåga, konstgräs med en underliggande stötdämpande-pad, gummiplattor och platsgjuten gummi.