Barnens Lek - Vårt Ansvar!
      

Att leka är barnens sätt att lära sig själva. Genom leken upptäcker de världen och tränar för vuxenlivet. Leken ger den utmaningen som behövs för att utveckla motoriken och den sociala kompetensen.

Barn lär med hela kroppen och längtar efter att söka utmaningar för att få erfarenheter som de så väl behöver för vuxenlivet.

Barn behöver utrymme där de kan leka och upptäcka ostört. De behöver tid att bearbeta sina känslor och intryck, tid att utmana verkligheten och att reflektera. Därför är det viktigt att vi skapar platser som är på barnens villkor, platser där det finns utrymme för lek och upptäckt.

När vi skapar dessa platser måste vi ha målsättningen att alltid försöka eliminera risker som barnen själva inte kan förutse. Men för den skull ska vi inte överbeskydda utan vi måste också ge dem utmaningarna. På en skyddad plats, som lekplatsen ska vara, lär sig barnen att hantera de risker som där finns och på så sätt kommer de att utveckla kunskaper som de i framtiden behöver utanför lekplatsen.

Lekplatsbyggarna hjälper dig att skapa dessa platser som är på barnens villkor, platser där det finns utrymme för lek och upptäckt.