Träflis
      

Ett material som av någon anledning inte är så vanligt på lekplatser är träflis (Cellulosaflis) trots att det är betydligt billigare än något annat stötdämpande material. 

Det finns många fördelar med träflis jämfört med sand eller grus. För den miljömedvetna vill vi nämna att träflis kommer från förnyelsebara källor och har alltså ingen miljöpåverkan.

En annan stor fördel är att kattor inte gärna använder lekplatser med träflis som toalett. Gräs och ogräs gror inte heller i detta material.