Heimstaden Norrkoping

December

          

          

Fastighets AB Heimstaden anlitade oss för att anlägga två lekplatser i deras fastighetsbestånd i Norrköping.

Ide och design:  Janne Asph – Lekplatsbyggarna Entr AB

Beställare: Fastighets AB Heimstaden

Leverantörer: Novum har levererat lekredskapen. Jörgen Hagmans Schakt har stått för markarbetet.