Mjölnarkullens förskola

Maj 2016

   

Mjölnarkullens förskola har fått nya lekredskap.

Ide och design:  Janne Asph – Lekplatsbyggarna Entr AB.

Beställare: Boxholmshus AB

Leverantör: Novum