Skårsäng - Kärna

Juni 2018

          

          

Hos Villasamfälligheten Skårsäng i Kärna, ett par mil väster om Kungälv har vi byggt denna lekplats.

Ide och design:  Janne Asph – Lekplatsbyggarna Entr AB samt beställarens representanter.

Beställare: Samfällighetsföreningen Skårsäng

Leverantör: Novum har levererat lekredskapen, Heras AB har monterat stängsel. Markarbetet har föreningen själva stått för.