brf Forellen

      

I Linköping, närmare bestämt hos brf Forellen har vi anlagt en ny lekplats där det fanns en liten lekyta sedan tidigare.

Ide och design:  Janne Asph – Lekplatsbyggarna Entr AB i samråde med representant för föreningen.

Beställare: Brf Forellen

Leverantörer: Novum har levererat lekredskapen och Mikael Blaad har hjälp oss med markarbetet.